Varför smälter is snabbare i saltvatten?

by Carl Nordqvist

Inom kemi och fysik definieras värme som en typ av energi. Närmare bestämt termisk energi. När temperaturen i en vätska ökar så börjar molekylerna som vätskan består av röra sig. Vid högre temperatur så rör sig molekylerna ännu mer och till slut kokar vätskan.

På ett liknande sätt kan en vätska ha rörliga molekyler av ett annat slag. Så är det till exempel i en saltlösning eller saltvatten. Det lösta saltet bidrar till vätskans högre energi (dock utan ge den en högre temperatur).

Varför smälter is snabbare i saltvatten jämfört med vanligt vatten?

Den högre energinivån i saltlösningen låter värmen röra sig från vätskan till isen och smälta den enklare än den skulle gjort annars. Termisk energi rör sig alltid från ett varmare till ett kallare element. Med den högre energinivån som vi utgår från här, så blir ”knuffen” över gränsen mindre energikrävande. Det gör att isen börjar smälta snabbare.

Related Posts

Leave a Comment