Det handlar om utskjutande last bakåt, vad är korrekt?

by Carl Nordqvist

Det handlar om utskjutande last bakåt, vad är korrekt?

För många av oss, kan transport av varor bli en utmaning. Speciellt när det gäller en last som sticker ut bakåt på fordonet. Du vill vara säker på att du gör det på rätt sätt, inte sant? Det är inte bara en fråga om säkerhet, utan också en fråga om lag. Men vad är det korrekta sättet att bära en utskjutande last bakåt? Låt oss diskutera det.

Vad lagen säger

I Sverige, enligt vägtrafikförordningen, får lasten på ett fordon inte skjuta ut mer än en meter bakom fordonets bakdel. Om lasten skjuter ut mer än en meter, ska en markeringsanordning användas. Enligt lagen ska lasten göras synlig med en röd eller orange flagga om det är på dagen och med röda lampor och reflexer på natten.

Säkerhet kommer först

Säkerhet är avgörande när det gäller utskjutande last. Lasten ska vara väl säkrad och inte utgöra någon fara för andra trafikanter. Om det behövs, använd rätt utrustning för att fastsätta lasten som spännband, nät eller presenningar.

Kontrollera din last regelbundet

Under färden, stanna och kontrollera lasten regelbundet för att försäkra dig om att den fortfarande är säker. Oroa dig inte, det är bättre att vara säker än ledsen!

Typ avLast

Maximal utstick

Markeringskrav

Generell last 1 meter Röd/orange flagga (dag), röda lampor och reflexer (natt)
Lätt last (t.ex. cykel) 0.6 meter Nej
Tung last (t.ex. timmer) 2-4 meter beroende av fordonets längd Ja, särskilda krav
Fylld till max 0 meter Nej

Så, är vi på samma sida nu? Transport av utskjutande last behöver inte vara en huvudvärk om du bara följer reglerna. Kom ihåg, säkerhet kommer först. Lycka till på vä

Related Posts

Leave a Comment