Hur Lång Tid Tar Det Att Gå 10 000 Steg | Hälsoguide

by Carl Nordqvist

Att gå 10,000 steg varje dag är en vanlig rekommendation för bättre hälsa. Men hur lång tid tar det egentligen? Genomsnittlig tid kan variera beroende på olika faktorer som steglängd och gånghastighet.

Genomsnittlig Gånghastighet

En genomsnittlig person går med en hastighet på cirka 5 km/h. Vid denna hastighet tar det ungefär 100 minuter att nå 10,000 steg, vilket motsvarar cirka 8 kilometer.

  • Långsam gång: 2–3 km/h, tar cirka 3 timmar
  • Normal gång: 4–5 km/h, tar cirka 1,5–2 timmar
  • Snabb gång: 6–7 km/h, tar cirka 1–1,5 timmar

Faktorer som Påverkar Tiden

Gånghastighet är inte den enda faktorn. Din steglängd spelar också roll. Kortare steg innebär fler steg per kilometer, vilket kan påverka tiden.

Slutsats

Att gå 10,000 steg tar i genomsnitt mellan 1,5 till 2 timmar för de flesta människor. Faktorer som kondition, terräng och personlig gångstil kan dock påverka denna tid.

Related Posts

Leave a Comment