Hur Mycket Ska En Hund Äta per Dag | Torrfoder

by Carl Nordqvist

Att ge din hund rätt mängd torrfoder varje dag är avgörande för att säkerställa optimal hälsa. Hur mycket ska en hund äta per dag torrfoder? Det beror på flera faktorer som ålder, vikt och aktivitetsnivå.

Grundläggande riktlinjer

För att fastställa rätt mängd torrfoder kan du använda dig av allmänna rekommendationer:

  • Valpar: 3-4 måltider per dag
  • Vuxna hundar: 1-2 måltider per dag
  • Seniorhundar: Anpassas beroende på hälsotillstånd

Anpassa efter vikt

Beräkna mängden mat baserat på din hunds vikt:

Hundens vikt (kg) Mängd torrfoder (gram)
2-5 60-120
5-10 120-190
10-20 190-310
20-30 310-410

Aktivitetsnivå

Aktiva hundar kan behöva mer mat medan mindre aktiva behöver mindre. Konsultera alltid fodertillverkarnas rekommendationer och justera efter din hunds behov.

Related Posts

Leave a Comment