Vad är sant angående den gula markeringen på trottoarkanten

by Carl Nordqvist

Den gula markeringen på trottoarkanten kan ofta ses i både städer och mindre samhällen runt om i Sverige. Men vad betyder den egentligen?

Vad är sant angående den gula markeringen på trottoarkanten?

Den gula markeringen på trottoarkanten är i grund och botten ett sätt att reglera parkering. När du ser denna markering så är det reglerat att stanna och parkera sin bil. Men vad innebär dessa regler konkret?

Om vi går till källan och kollar i Vägmärkesförordningen så hittar vi följande:
– En gul markering på trottoarkanten betyder att det är förbjudet att parkera inom området som markeringen avgränsar.
– Markeringen fungerar som en förlängning av ett gällande parkeringsförbud.
– Om en gul linje är kontinuerlig får du varken stanna eller parkera.
– Om linjen är streckad får du stanna men inte parkera.

Viktigt att komma ihåg är att reglerna skiljer sig något mellan kommuner, så det är bra att alltid kolla upp lokala trafikregler.

Trottoarmarkering Betydelse Handling
Heldragen gul linje Förbud att stanna och parkera Undvik att stanna eller parkera
Streckad gul linje Förbud att parkera Du får stanna men inte parkera
Ingen linje Inget specifikt regelverk Observera normala parkeringsregler

Så nästa gång du är ute och kör och ser den gula markeringen, vet du vad den betyder. Ha det i åtanke, parkera smart och säkert och låt oss alla bidra till en säkrare trafikmiljö.

Related Posts

Leave a Comment