Hur påverkar ökade räntor din privatekonomi?

by Carl Nordqvist

En fråga som tar stor tankekraft hos många svenskar i dagens läge är den skenande inflationen, de höjda priserna på livsmedel och drivmedel, och den höjda reporäntan som i sin tur påverkar bolåneräntorna. Men hur kommer ökade bolåneräntor egentligen att påverka din privatekonomi och vad kan man se framför sig den närmsta tiden?

Det är svårt att sia om hur framtiden ser ut. I en orolig omvärld finns det aspekter som enskilda länder inte kan hantera på egen hand och som man således inte kan påverka fullt ut. Det får också konsekvenser på ekonomin i enskilda länder, eftersom det vi nu lever i är en global värld. Det rör inte minst ekonomin som på många sätt är global.

Exempelvis har bolåneräntorna gått upp markant bara det senaste halvåret och det innebär ökade kostnader för hushållen. Men det faktum att priserna på livsmedel, drivmedel och en hel del annat också har ökat på senare tid gör att hushållsekonomin påverkats i ännu större utsträckning. Denna påfrestning på privatekonomin kan ibland innebära att man måste ta ett snabblån för att rädda upp situationen.

Men vilka konsekvenser kommer de ökade räntorna att ha på din ekonomi?

  • Ökade bolånekostnader

En av de tydligaste effekterna av att reporäntan har höjts är att bolånekostnaderna går upp. Det blir helt enkelt dyrare att äga sin bostad. Detta eftersom räntekostnaden blir högre varje månad – och att du behöver betala ränta för att få behålla ditt lån hos banken.

  • Sänkt värde på bostäder

Det finns nu en stagnation på bostadsmarknaden och i praktiken innebär det att många svenskar nu upplever en situation där bostädernas värde sjunker. Detta går diametralt emot den utveckling som varit de senaste åren, när priserna snarare har gått upp år för år. Det som tidigare varit en väldigt säker affär på bostadsmarknaden kan nu snarare resultera i stora förluster för den som köper och säljer en villa eller en lägenhet.

  • Stagflation innebär många saker

Stagflation är ett begrepp som inbegriper ökad inflation som sammanfaller med försvagad tillväxt och ökad arbetslöshet. Tre saker som i kombination inte är särskilt bra för ekonomin och som i praktiken gör att pengar tappar i värde och att värdet på tillgångar i många fall också sjunker. Samma summa är i ett sådant läge värd betydligt mindre än tidigare. Det gör att människors realrikedom blir betydligt fattigare och i förlängningen har det såklart många konsekvenser.

  • Svårare att hitta jobb

I ett företagsklimat där räntorna går upp är risken stor att många företag pausar sin verksamhet eller vilar med sina expansionsplaner. I förlängningen innebär det att det blir svårare att nyanställa och den som står utanför arbetsmarknaden riskerar att hamna längre ifrån en ny anställning och ett välbehövligt jobb.

  • Högra priser – men inte högre löner

I slutändan kokar alla förändringar och konsekvenser som vi nu ser i den globala ekonomin på ett scenario där priserna fortsätter att öka, samtidigt som lönerna stannar på samma nivåer eller åtminstone inte höjs i takt med prisökningen på viktiga varor för hushållen. Det kommer att få konsekvenser på människors ekonomiska beteenden.

Det mesta pekar på att allmän shopping eller gambling på nätet, odds eller svenska casino online till exempel, är aktiviteter som människor inte längre har råd till. I mer dystra tider måste såväl privatpersoner som företag hushålla med sina tillgångar och fokusera på att betala de viktigaste sakerna i livet först, däribland bostad, mat och annat som hör livet till.

Related Posts

Leave a Comment