Länder i NATO

by Carl Nordqvist

NATO har funnits sedan år 1949 och det är en militär sammanslutning som har som huvudsakligt syfte att skydda de länder som är medlemmar. Tanken är att de inte ska behöva bli utsatta för väpnade anfall och grundinställningen är att fred ska finnas på vår jord.

NATO är en förkortning och står för North Atlantic Treaty Organisation.

Vilka länder är med i NATO

NATO består av 30 medlemsländer år 2022 och de är Albanien, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Storbritannien, USA. Dessa länder har gått under olika år, allt samma år som NATO startade och fram till år 2020.

Diskussion gällande Sveriges medlemskap

Att ställa sig frågan gällande vilka länder är med i NATO eller vilka länder är inte med i NATO är ingenting man brukade göra ofta i sin vardag, men det har ändrat sig i dagens läge. Frågan om att Sverige ska bli medlem i NATO har varit återkommande varje år.

Arbete med säkerhetspolitiken

År 2018 fanns det oroligheter från Rysslands håll och det talades även om terrorism. Samarbete fanns pågående inom EU och det var främst gällande säkerhetspolitiken. 2018 nämndes också NATO som förändrat jämfört med förr och fler polska och baltiska länder anslöt då.

Även om Sverige inte var ett aktivt medlemsland kunde det ändå ses som en del av NATO. Nära band har varit på plats länge och ett bevis på det var en stor militär övning vid namn Aurora 17, där Sverige var ansvariga och samarbetade med andra länder under år 2017.

Oroligheter och skyndsam ansökan

I samband med det stundade kriget mellan Ryssland och Ukraina började samtalen om att Sverige eventuellt också skulle gå med i NATO på riktigt. Redan år 2021 skulle en ansökan skyndsamt påbörjas. Detta eftersom vi idag lever i en orolig tid i Europa.

Regeringen tyckte därmed att det var dags att bryta denna negativa trend och för att vi medborgare ska få känna oss någorlunda trygga i vårt land. Därför vill Riksdagen, genom medlemskap i NATO, skapa förutsättningar för att detta faktiskt ska ske.

Karta över invaderade områden

Många människor är oroliga över det aktuella läget mellan Ryssland och Ukraina. Nyheterna visar hela tiden hur Ryssland attackerar olika delar av Ukraina och än så länge har de tagit över flera områden i landet. Funderingar finns säkert gällande om Putin kommer att attackera Sverige eller andra länder som inte är med i NATO.

Flera skäl för medlemskap

Det mesta talar för att det är en god idé för Sverige att gå med i NATO. Det finns flera anledningar till detta och det är för att NATO är en större organisation än förut. Vilka EU länder är med i NATO, nu jämfört med förr, kanske du undrar. 3 av 4 EU-länder är med i NATO, vilket är ett väldigt högt antal.

NATO är duktiga på att hantera kriser och tillsammans har de olika medlemsländerna stor förmåga att försvara sig, men har också en sammankopplande roll i insatser. För att Sverige ska få vara med och besluta i NATO behöver de vara medlemmar.

Läget för inträde

Tidigare i år, efter att kriget börjat, startade Sverige, Finland och NATO ett starkare samarbete. Det innebär ett mer intensivt informationsflöde och start av aktiva åtgärder kopplade till kriget.

För någon månad sedan tog Sveriges regering beslutet att ansöka om medlemskap i NATO. Den 5 juli 2022 hade alla länder i NATO skrivit under protokollet för anslutning vilket gör att Sverige nu är redo att gå med i NATO, när det önskas.

I sommar gjorde statsminister Magdalena Andersson ett uttalande om NATO och att vid medlemskap också kommer trappa upp arbetet för att anpassa riktlinjerna vid export av vapen. Ett aktivt arbete gällande terrorism kommer att ta fart och att detta också kommer att ske inom aktuell lagstiftning.

Statsministern ser också fram emot de diskussioner som kommer att ske i toppmötet i Madrid gällande hur NATO kommer att ta emot Sverige samt vad Sverige kan bidra till.

Lista med frågor och svar

  • Fråga; Vilka baltiska länder är med i NATO?
  • Svar: Alla tre baltiska länderna är medlemmar.
  • Fråga: Vilka europeiska länder är inte med i NATO?
  • Svar: De europeiska länder som inte är med i NATO är Finland, Cypern, Malta, Irland, Sverige och Österrike.
  • Fråga: Vilka nordiska länder är med i NATO?
  • Svar: De nordiska länderna som är med i NATO är Danmark, Norge och Island.

Vilka länder i Europa är inte med i NATO

Det finns sex stycken europeiska länder som inte är med i NATO. I dessa krigstider har några av dem dock omprövat frågan och undersökningarna har gjorts gällande vad invånare tycker. Denna visar att en önskan om NATO-medlemskap finns hos de som bor i Sverige och i Finland. Neutrala åsikter finns hos invånarna i de två länderna Irland och Österrike gällande att länderna ska bli medlemmar.

Related Posts

Leave a Comment