Fick plakat i Ankara

by Carl Nordqvist

Mustafa Ataturk var en turkisk politiker som grundade det moderna Turkiet. Han var också landets första president från grundandet fram till att han dog 1938. Ataturk är vördad av turkarna än idag och fram tills millennieskiftet hade hans idéer fortfarande stor påverkan på politiken i Turkiet.

Fick plakat i Ankara vid sin död

Efter en statsbegravning efter sin död 1938 begravdes han under ett plakat och en staty i huvudstaden Ankara. På 50-talet flyttade man hans grav till ett mausoleum.

Related Posts

Leave a Comment