Hur fungerar ett elbolag?

by Carl Nordqvist

Det är mycket man vill kunna känna till om hur saker och ting fungerar. Världen består av så ofantligt mycket och det påverkar också hur vi använder oss av saker och ting. Det kan då vara svårt att känna till hur ett elbolag fungerar.

På många sätt är det verkligen inte svårt utan det är ett bolag som vilket annat. De köper in elen från en elproducent som de sedan säljer vidare till dig som konsument. Varje elbolag har sina fördelar och nackdelar. Framförallt är det olika priser på el som skiljer elbolagen åt.

Det finns också andra skillnader. De kan ta mer eller mindre i andra kostnader och avgifter.

Elnätsavgiften är en sådan sak som man dock inte kan komma undan. Det är själva kostnaden för dig att vara ansluten till elnätet. Däremot kan det finnas andra kostnader och avgifter utöver detta. Därför finns det också stora skillnader i pris mellan elbolag av olika slag. Det är dock inte den enda skillnaden som finns. En del elbolag försöker att sticka ut genom att enbart sälja miljövänlig el eller åtminstone till stor del. Det kan för dig som vill minska din miljöpåverkan vara ett bra alternativ.

Vad innebär det att ett elbolag erbjuder miljövänlig el?

När ett elbolag erbjuder miljövänlig el är det för att sticka ut från sina konkurrenter. I Sverige är dock en stor del av den producerade elen relativt miljövänlig. Vi har el som kommer från vatten- och vindkraft men också el som produceras genom kärnkraft. Alla konsumenter har sina egna idéer om vad som är det bästa alternativet för dem själva.

Därför erbjuder elbolag olika former av el till sina konsumenter som till viss del består av exempelvis el producerad genom vattenkraft. Dock är inte elen du får genom eluttaget den elen som elbolaget köper in.

När du använder el kommer det från eluttaget och därmed elnätet. Det går inte att specificera att en viss el ska gå till ett visst hushåll. Dock menar elbolagen att den elen de köper in är helt miljövänlig eller till viss del miljövänlig, beroende på valt elavtal. Det gör att även om elen du använder inte är miljövänlig ersätts den i elnätet med miljövänlig el.

På det här sättet kan du göra en insats för miljön som leder till att vi gemensamt får en bättre planet. Däremot är det som sagt en stor del av den producerade elen i Sverige som redan från början är miljövänlig.

Miljövänlig el hos ett elbolag

Om du känner att miljövänlig el är viktigt för dig finns det gott om elbolag som erbjuder detta. När du jämför elbolag kan du använda det som ett av dina kriterier. På det sättet kan du välja det bästa elavtalet för dig.

Related Posts

Leave a Comment