Hur mycket efter skatt?

by Torbjörn Karlsson
AFTER TAX

Ordet skatt kan användas i många olika sammanhang. I en kärleksrelation kan skatt vara något positivt. Du är min allra bästa skatt, kan en partner säga. I det sammanhanget innebär det att man uppskattar en annan person. Om vi däremot talar om att beskatta något, får ordet skatt en mer negativ innebörd. Men varför är det så? Att betala skatt är en förutsättning för att ett samhälle ska kunna fungera. Men självklart går det att diskutera vad som ska beskattas och hur skatten ska fördelas mellan olika grupper i ett samhälle. 

Hur mycket får jag ut efter skatt?

I vårt land hör det inte till vanligheten att man i sällskapslivet talar om hur mycket man får ut efter skatt. Att fråga en person om hur mycket lön efter skatt hon eller han får ut, skulle i de flesta kretsar upplevas som oförskämt. Andra kulturer har inte samma inställning. Att få frågan hur mycket man tjänar och vilken sorts bil man kör, är inte helt ovanligt.  

Den som efter en anställningsintervju blir erbjuden ett jobb bör naturligtvis ställa sig själv frågan hur mycket får jag efter skatt. Att besvara frågan är inte särskilt svårt. Om du får en så hög lön att du kommer över en viss brytpunkt, betalar du statlig skatt. Om du inte redan vet det, får du ta reda på vilken kommunalskatt du ska betala i den kommun du bor eller ska bo i. Skatten varierar nämligen från kommun till kommun. I allmänhet är skattesatsen runt 30 procent.

Hur mycket får jag efter skatt?

Du kan ha inkomster utöver lön från en arbetsgivare. Idag är det vanligt att spara i aktier eller fonder. Om du äger aktier som finns i depå i bank och avyttrar börsaktier kan du få betala realisationsskatt. Gör du förlust får du göra avdrag. Utdelningar från aktier beskattas också. Numera får du även betala en så kallad Public Service-skatt. Du kan också betala skatt till olika religiösa samfund som exempelvis Svenska kyrkan. För att beräkna din skatt och därmed räkna ut hur mycket efter skatt, måste du även ta hänsyn till olika generella avdrag som grundavdrag och jobbskatteavdrag. 

Related Posts

Leave a Comment