Du kommer som första person till en svår trafikolycka. vad ska du göra först

by Carl Nordqvist

Du kommer som första person till en svår trafikolycka. Vad ska du göra först?

Att vara den första på plats vid en svår trafikolycka är både stressande och skrämmande. Men i sådana situationer är det vitalt att förstå din roll. Din första prioritet bör vara att säkra området och undvika ytterligare skador eller olyckor.

Åtgärd Målsättning Viktigt att tänka på
Stanna bilen och sätt på varningsblinkers Förhindra ytterligare olyckor Sök en säker plats att stanna bilen på
Ring 112 Få proffs på plats så snabbt som möjligt Var tydlig med plats och situation
Ge första hjälpen Stabilisera skadade personer Undvik att flytta skadade utan professionell hjälp
Vänta på hjälp Lämna över till proffsen så fort de kommer Undvik att lämna platsen innan tillåtet

Säkra området

Gör bilen synlig, stanna på ett säkert avstånd från olycksplatsen och sätt på varningsblinkersen. Ifall du har en varningstriangel, placera ut den för att varna annan trafik

Ring 112

Ring omedelbart 112 efter att du har säkrat området. Var tydlig och konkret när du beskriver olyckans plats och omfattning för att hjälpa räddningspersonalen att nå fram snabbt.

Ge första hjälpen

Om det är säkert för dig att göra så, och om du är utbildad i första hjälpen, forsök att hjälpa de skadade tills räddningspersonalen anländer.

Sammanfattningsvis..

Ingen vill hamna i denna situation, men om olyckan skulle vara framme är det bra att veta hur man ska agera. Tänk på att hålla dig lugn och agera metodiskt. Din hjälp kan vara skillnaden

Related Posts

Leave a Comment