Län i Sverige

by Carl Nordqvist

Hur många län finns det i Sverige? Landets olika län är uppdelat i 21 delar. Indelningen är gjord för att enklare hantera olika delar av Sverige på ett bättre sätt. Alla Sveriges län är också indelade i olika kommuner, kommunerna styr alltså på en lokal nivå medans länet är styrt på en regional nivå.

Det är skillnad på län och landskap. Alla län innebär politisk ställning och ett landskap gör inte det. De olika länen har även specifika gränser, som inte landskapen har. ”Län landskap” och ”landskap län” är alltså inte exakt samma sak.

Hur många antal kommuner i Sverige finns det?

De olika län i Sverige som finns har idag cirka 290 kommuner. Några exempel på vilka regler och lagar som de bestämmer över är bland annat bostäder, äldreomsorg, skolor och så vidare.

Regioner

Inom varje län tillhör det även en region, regionerna kallades förut för landsting. Regionerna i Sverige jobbar med att sköta större ansvar.

Alla län i Sverige

Vill du veta exakt var länen finns i landet kan du kolla på en Sverige län karta. På en karta över svenska län kan du enkelt få en överblick och kunna lokalisera Sveriges olika län. Är du nyfiken på dessa 21 län Sverige kommer en lista på dem här:

Översta delen av Sverige
 1. Norrbottens län-Norrbottens län är Sveriges största län. Det är också mest glesbefolkat. Länet är längst upp i norra Sverige och tillhör både Norrbottenslandskap och Lapplands landskap. Länets yta är 97242 km och invånare är 249693.
 2. Västerbottens län-Detta län ligger näst under Norrbotten och är därmed näst störst. Dess yta är 54664 km. Västerbotten består även av en liten del av Jämtland och Lappland samt Ångermanland. Västerbottens invånare är 274563.
 3. Jämtlands län-Det tredje länet på län Sverige karta är Jämtlands län. Även det här länet är ganska glesbefolkat och har en yta på 48935 km. Jämtland sträcker sig också över andra landskap och dessa är Hälsingland, Ångermanland, Härjedalen och små delar av Lappland och Dalarna. Invånarna i Jämtland är 132054.
 4. Västernorrlands län-Även fast detta län ligger mer till öst så heter det Västernorrland. Orsaken till detta går långt tillbaka när delar av Finland var svenskt. Västernorrlands län sträcker sig över Medelpad, Ångermanland och delar av Hälsingland men också Jämtland. Ytan över länet är 21548 km och invånarna ligger på 244193.
Mellersta delen av Sverige
 1. Gävleborgs län-Gävleborg täcker hela Hälsingland och delar av Gästrikland också. Det finns även mindre delar i Dalarna som tillhör Gävleborg. De har 287767 invånare i länet och ytan är 18113 km.
 2. Dalarnas län-Förut hette Dalarna Kopparbergs län. Sedan några år tillbaka heter det nu endast dalarnas län. Det finns 288387 invånare i Dalarnas län och dess yta ligger på 28030 km.
 3. Västmanlands län-Västmanland sträcker sig över stora delar av Västmanland men också mindre delar av Dalarna, Södermanland, Gästrikland och Närke. Ytan är ganska liten, endast 5117 km och länet har 278967 invånare.
 4. Uppsala län-Detta län omfattar delar av Uppland och en liten del av Gästrikland. Även det här länet har en liten yta i jämförelse med invånare/befolkning. Ytan ligger på 8189 km och antalet invånare är 395026.
 5. Stockholms län-Är det mest tätbefolkade länet i Sverige. Länet innefattar också delar av Uppland och Södermanland. Ytan mäter endast 6514 km och antalet invånare ligger på det mäktiga 2415139.
 6. Södermanlands län-Består av delar av Uppland och Närke. Ytan liknar Stockholms län på 6072 km och invånarna har antalet 301801 vilket också gör Södermanlands län skapligt tätbefolkat.
 7. Örebro län-Örebro län har 306792 invånare och en landyta på 8504 km. Detta län Sträcker sig över delar av Värmland och Västmanland. Länet täcker även en stor del av Närke.
 8. Värmlands län-Värmland omfattar ungefär hela Värmland men också mindre delar av Dalarna. Detta län har en lite större yta på17519 km och antalet invånare är 283196.
Nedersta delen av Sverige
 1. Västra Götalands län-I slutet på 90 talet slogs Bohus län, Göteborg län, Skaraborgs län och Älvsborgs län ihop. Vilket tillsammans blev Västra Götalands län. Ytan ligger på 23800 km och invånarna ligger på antalet 1744859.
 2. Östergötlands län-Innefattar stora delar av Småland och Östergötland. Även en liten del av Närke. Antalet invånare ligger på 469704 och länets yta är 10557 km.
 3. Jönköpings län-Består av delar av Småland och Västergötland. Länets invånare är 367064 och ytan mäts upp till 10436 km.
 4. Kalmar län-Täcker hela Öland och delar av östra Småland. Ytan är 10436 km och invånare i länet ligger på 247175.
 5. Gotlands län-Omfattar hela Gotland, Länet har en enda kommun. Regionen är relativt liten och har en yta på 3134 km och invånarna ligger endast på 61001.
 6. Hallands län-Sträcker sig över stora delar av den regionen och lite mindre bitar av Småland och Västra Götaland. Länet består av 340243 invånare och har en yta på 5427 km.
 7. Kronobergs län-Innefattar den sydliga västra delen av Småland. På den 8423 km stora ytan är det 203340 invånare.
 8. Blekinge län-Det här länet är även Sveriges minsta. Det finns endast ett fåtal kommuner. Ytan mäter bara 2931 km och invånarantalet är 158937.
 9. Skåne län-Detta län omfattar hela Skåne och även delar av Halland. Det befinner sig 1402425 invånare på en yta som är 10965 km.

Related Posts

Leave a Comment