Världens största land

by Carl Nordqvist

I denna artikel kommer du att få reda på mer om vilket som är det största landet i världen. Vi kommer därpå gå igenom världens största land till ytan och landets befolkningsantal. Därefter kommer vi att lista världens största länder till ytan och de länder som är störst i världen.

Vilket är världens största land?

Ja, vilket är det största landet i världen? Världens största land är Ryssland som har över 144 miljoner invånare. Hur stort är Ryssland och vilket land är störst till ytan? Svaret på det är återigen Ryssland då det har en yta på 17 098 242 km, nästan dubbelt så stor yta som till exempel USA.

Största länderna i världen

Nedanför kommer vi att lista de 10 största länderna i världen i nummerordning därefter mer grundligare gå igenom de största länderna i världen med yta och befolkningsmängd.

 1. Ryssland
 2. Kanada
 3. USA
 4. Kina
 5. Brasilien
 6. Australien
 7. Indien
 8. Argentina
 9. Kazakstan
 10. Algeriet

Ryssland

Detta land är det största landet i världen med nästan dubbelt så stor yta som näst största landet i världen (Kanada, 9 984 670 km²). Ryssland area är över hela 17 100 000 km².

 • Befolkningsmängd: 144,1 miljoner
 • Ryssland yta är: 17 098 242 km²

Kanada

Detta land är det näst största i världen. Det skiljer sig inte mycket från det tredje största landet i världen (USA) men Kanada är på andra plats över världens största länder. Däremot har Kanada en relativt liten befolkningsmängd i relation till landets yta om man tittar på de andra länder som är störst i världen.

 • Befolkningsmängd: 38,01 miljoner
 • Kanadas yta är: 9 984 670 km²

USA

Detta land har större befolkningsmängd än Ryssland och Kanada men är det tredje största landet i världen gällande ytan.

 • Befolkningsmängd: 329,5 miljoner
 • USA yta är: 9 833 517 km²

Kina

Detta land är ett väldigt stort land och kommer på fjärde plats gällande världens största länder. Om man bara tittar på befolkning är Kina det land i världen som har överlägset störst befolkningsmängd med hela 1,402 miljarder invånare i landet.

 • Befolkningsmängd: 1,402 miljarder
 • Kinas yta är: 9 596 960 km²

Brasilien

Detta land kommer på femte plats över världens största länder. Brasilien har också ett relativt högt befolkningsantal (mer befolkning än världens största land Ryssland).

 • Befolkningsmängd: 212,6 miljoner
 • Brasiliens yta är: 8 515 770 km²

Australien

Detta land är på sjätte plats över världens länder. Australien har en stor landyta, däremot bor det bara 25 miljoner här. Så det är ett relativt litet befolkningsantal i jämförelse med storleken på landet. Australien är en ö på södra halvklotet.

 • Befolkningsmängd: 25,69 miljoner
 • Australiens yta: 7 741 220 km²

Indien

Detta land är det sjunde största landet i världen. Om man ser till befolkningsantalet så har Indien den näst största befolkningen i ett land, knappt efter Kina med 1,38 miljoner. Däremot är ytan hälften så stor som det föregående landet, Australien som är det sjätte största landet i världen.

 • Befolkningsmängd: 1,38 miljarder
 • Indiens yta: 3 287 263 km²

Argentina

Detta land är det åttonde största land i världen och ligger i Sydamerika. Det är det näst största landet i Sydamerika.

 • Befolkningsmängd: 45,38 miljoner
 • Argentinas yta: 2 780 400 km²

Kazakstan

Detta land är det nionde största landet i världen och ligger i Centralasien.

 • Befolkningsmängd: 18,75 miljoner
 • Kazakstans yta: 2 724 900 km²

Algeriet

Detta land är världens tionde största land. Algeriet ligger i Nordafrika och är Afrikas största land.

 • Befolkningsmängd: 43,85 miljoner
 • Algeriets yta: 2 381 741 km²

Vår största kontinent

Den största kontinent är Asien. Nedanför listar vi alla kontinenter i nummerordning över storleken.

 1. Asien (43 820 000 km²
 2. Afrika (30 370 000 km²)
 3. Nordamerika (24 490 000 km²)
 4. Sydamerika (17 840 000 km²)
 5. Antarktis (13 720 000 km²)
 6. Europa (10 180 000 km²)
 7. Oceanen (9 008 500 km²)

Asien

 • Detta är den största kontinenten i världen.
 • Största landet i Asien är Kina som också är det fjärde största i världen.
 • Asiens area: 43 820 000 km²
 • Befolkning: 3 879 000 000 miljarder

Afrika

 • Näst största kontinenten i världen är Afrika.
 • Största i Afrika enligt yta är Algeriet
 • Därefter är Nigeria det land i Afrika med mest befolkning
 • Afrikas area: 30 370 000 km²
 • Befolkning: 922 011 000 miljoner

Nordamerika

 • Den tredje största kontinenten i världen
 • Nordamerikas area: 24 490 000 km²
 • Befolkning: 528 721 000 miljoner

Sydamerika

 • Fjärde största kontinenten i världen
 • Största landet i Sydamerika är Brasilien som också är det femte största i världen.
 • Sydamerikas area: 17 840 000 km²
 • Befolkning: 382 000 000 miljoner

Antarktis

 • Femte största kontinenten i världen
 • Antarktis area: 13 720 000 km²
 • Befolkning: 1 000

Europa

 • Sjätte största kontinenten i världen
 • Area: 10 180 000 km²
 • Befolkning: 731 000 000

Oceanen

 • Minsta kontinenten i världen
 • Area: 9 008 500 km²
 • Befolkning: 32 000 000 miljoner

Hur stort är Sverige till ytan?

Sverige är 528 447 km² stort till ytan och är det 56 största landet i världen.

Related Posts

Leave a Comment